Webforum.sk - Ochrana súkromia

Tieto zásady podrobne vysvetľujú ako Webforum.sk a phpBB softvér používajú akékoľvek údaje zhromaždené počas akéhokoľvek spojenia s Vami (ďalej len “Vaše údaje”).

Cokies
Prehliadanie “Webforum.sk” spôsobí, že phpBB softvér vytvorí určitý počet cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho PC na miesto, kde Váš internetový prehliadač ukladá dočasné súbory. Prvé dve cookies obsahujú len informáciu na identifikáciu používateľa (ďalej len “používateľovo id”) a informáciu na identifikáciu anonymného spojenia (ďalej len “id spojenia”), ktoré Vám automaticky priradí phpBB softvér. Tretí cookie bude vytvorený vtedy, keď zobrazíte témy na “Webforum.sk” a tento je použitý na rozpoznanie, ktoré témy už boli zobrazené, čím sa zvýši komfort Vášho prehliadania. Štvrtý cookie je nastavený v prípade, že máte aktívny tmavý režim. Piaty cookie slúži pre službu push notifikácií.

Údaje o konte
Vaše konto bude bezpodmienečne obsahovať minimálne jednoznačne identifikovateľné meno (ďalej len “Vaše používateľské meno”), osobné heslo pre prihlásenie sa na Vaše konto (ďalej len “Vaše heslo”) a osobnú, platnú e-mailovú adresu (ďalej len “Váš e-mail”). Vaše údaje pre Vaše konto na “Webforum.sk” sú chránené zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Akýkoľvek údaj navyše Vášho používateľského mena, Vášho hesla a Vášho e-mailu, nie je povinný a ani vyžadovaný a vo všetkých prípadoch, máte možnosť určiť, ktorý údaj Vášho konta bude verejne zobrazený.

Komunikácia
V nastavení Vášho konta, máte možnosť zvoliť alebo zrušiť možnosť automaticky generovaných e-mailov prostredníctvom phpBB softvéru. E-maily ktoré Vám zasielame sú len technického a prevádzkového charakteru (napríklad potvrdenie konta, notifikácia na nové správy a príspevky).

Bezpečnosť
Vaše heslo je šifrované (jednosmerný hash), takže je zabezpečené. Napriek tomu, je odporúčané, aby ste nepoužívali rovnaké heslo na rôznych internetových stránkach. Vaše heslo je možnosťou pre prístup k Vášmu kontu na “Webforum.sk”, takže si ho, prosím, chráňte. Nik v spojitosti s “Webforum.sk”, phpBB alebo akoukoľvek 3. stranou, nie je za žiadnych okolností oprávnený žiadať od Vás Vaše heslo. V prípade, že zabudnete svoje heslo na prístup k Vášmu kontu, môžete použiť funkciu “Zabudol som svoje heslo”, ktorá je dostupná v rámci phpBB softvéru. Tento proces bude od Vás vyžadovať vloženie Vášho používateľského mena a Vášho e-mailu, potom phpBB softvér vygeneruje nové heslo, ktoré Vám znovu umožní prístup k Vášmu kontu.

Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom týchto pravidiel, alebo požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov prosím kontaktujte administrátora fóra.