Webforum.sk - Podmienky používania

Nasledujúce pravidla sú záväzné pre všetkých užívateľov webforum.sk:
Každý jednotlivý príspevok je kontrolovaný moderátorom, ktorý má právo príspevok premenovať, presunúť alebo bez upozornenia zmazať. Pri opakovanom alebo hrubom porušení týchto pravidiel môže moderátor užívateľa dočasne alebo trvalo vylúčiť z tohto fóra. IP adresa a identifikačné dáta všetkých príspevkov a prispievateľov sú zaznamenávané a v prípade žiadosti budú odovzdané orgánom činným v trestnom konaní. Všetky príspevky v tomto fóre vyjadrujú názory autora príspevku a nie administrátorov či moderátorov (s výnimkou ich vlastných príspevkov) a preto títo, rovnako ako poskytovateľ tohto webu, za ne nenesú žiadnu zodpovednosť.


Pravidlá:


1.) V prípade kopírovania textov, obrázkov a ďalšieho materiálu z inej webovej stránky na toto fórum je užívateľ povinný uviesť adresu stránky, z ktorej boli skopírované.

2.) Revizionizmus (napr. popieranie holokaustu a pod.) bude považovaný za hrubé porušenie pravidiel fóra.

3.) Oslavovanie fašizmu, nacizmu, komunizmu a ďalších diktátorských foriem vlády bude považované za hrubé porušenie pravidiel fóra.

4.) Napádanie, osobné osočovanie, nadávky, včítane nábožensky, rasovo alebo národnostne motivovaných urážok bude považované za hrubé porušenie pravidiel fóra.

5.) Každý má svoj názor a má na neho plné právo. Preto rešpektujte názory druhých. Nie vždy s vami bude každý súhlasiť, prípadne vy s ním, to však ešte neznamená, že oponent je blbec.

6.) Ak sa rozhodnete niekam prispieť, prečítajte si celú predchádzajúcu diskusiu v danej téme. Nie je nič horšie, ako keď sa po 15 stránkovej debate objaví niekto nový a začne riešiť to, čo už bolo dávno vyriešené.

7.) Pred tým, než založíte novú tému presvedčte sa, či už takáto téma neexistuje. Na hľadanie použite http://www.webforum.sk/search.php . Ak nenájdete vhodnú tému (konkrétnu alebo všeobecnú, kam sa to môže zaradiť), tak novu tému s vhodným názvom založte. Ak niekto zareaguje, budete vedieť odpoveď, ak nebude reagovať nikto, postupne sa téma posunie pri pridávaní nových tém na dno strany a dozadu medzi staré témy.

8.) Predmet príspevku (názov témy) píšte s prvým veľkým písmenom a pokiaľ možno s diakritikou.

9.) Necitujte príspevok, ktorý bezprostredne predchádza vášmu. Zbytočne to zneprehľadňuje fórum. V opačnom prípade príspevok citujte. Ak je dlhý, nechajte začiatok a koniec citátu a vymažte jeho jadro tak, aby sa dalo určiť, na ktorý z predchádzajúcich príspevkov reagujete a zároveň sa neplytvalo miestom.

10.) „Hovoriť striebro, mlčať zlato.“ Ak nemáte čo povedať, mlčte.

11.) Sekcia Udalosti je určená pre uvedenie odkazov na udalosti vo svete aj u nás, ak tieto súvisia so zbraňami, sebaobranou, trestnými činmi so zbraňou, snahami obmedziť naše práva brániť svoj život, zdravie a majetok a pod. Do svojho príspevku nakopírujte odkaz na pôvodný zdroj, zdržte sa komentárov a prezentovania svojich názorov - tie patria do diskusie pri pôvodnom zdroji.

12.) Do sekcie Inzercia je možné vkladať len inzeráty týkajúce sa zbraní, ich príslušenstva a výstrojných súčiastok. Je zakázané komentovať ceny inzerovaných tovarov.

13.) Propagácia akýchkoľvek politických strán a hnutí alebo ich predstaviteľov bude považovaná za hrubé porušenie pravidiel fóra.